Jak se stát členem.

Přijďte se svým pejskem mezi nás. Vezměte sebou očkovací průkaz s platným očkováním ke kontrole. Dále vodítko, obojek a nějaké pamlsky nebo oblíbenou hračku jako motivaci pro Vašeho čtyřnohého přítele, to pro začátek stačí.

Předseda klubu či výcvikář Vám ochotně vysvětlí vše potřebné.

Obdržíte přihlášku, kterou vyplníte a přinesete zpět. U dětí je nutný podpis zákonného zákonného zástupce. Po půlroční zkušební době pošle předseda klubu Vaši přihlášku na Český kynologický svaz. Český kynologický svaz Vás zaregistruje a vystaví Vám průkazku člena.

Registrace člena a zaplacené příspěvky na daný kalendářní rok jsou podmínkou při účasti na kynologických akcích (např. závody, zkoušky). Účast na těchto akcích není povinná, můžete cvičit svého pejska pouze pro radost.
Samozřejmě přivítáme, když bude Vaším cílem dosáhnout více a tím reprezentovat naší ZKO.

 

Členské příspěvky
Nový nebo přešlýdospělý člen z jiné ZKO  kalendářní rok 1000Kč
mládež do 18 let 700 Kč (za kalendářní rok)

 

Přihláška ke stáhnutí.
 

Provozní řád

Cvičiště a jeho zařízení slouží k zájmové a sportovní kynologické činnosti - chovatelství a sportovní výcvik ve smyslu stanov ČKS.

Každý člen ZKO:

 • dbá pokynů výboru, zejména výcvikáře a předsedy ZKO

 • má včas zaplaceny členské příspěvky

 • dodržuje začátek cvičební doby

 • na cvičiště dochází pouze se zdravím psem, který nejeví známky nemoci a má platné očkování, háravé feny mají přístup po dohodě s výcvikářem

 • při výcviku se ke psu chová ohleduplně, psa nepřetěžuje, netýrá ho, ani ho neúměrně netrestá, stejným způsobem se ke psu chová i mimi cvičiště a na veřejnosti

 • cvičiště a jeho zařízení neničí, svým chováním zabraňuje vzniku škod a udržuje ho v čistotě a pořádku

 • psa venčí mimo cvičiště a v případě znečištění, výkaly odstraní

 • nepřivazuje psa k překážkám, odkládá je na určené místo (odkládací kotce) nebo psa přiváže ke kolíkům k tomu určených

 • zodpovídá za škody způsobené svým psem

 • neničí cvičební pomůcky a tyto vrátí na původní místo

 • pomáhá dle svých možností a schopností při akcích pořádaných ZKO

 • odpracuje stanovený počet brigádnických hodin nebo zaplatí odpovídající poplatek

 • nevyužívá cvičiště a jeho zařízení ve svůj prospěch na úkor druhých členů